---

EXTERIOR
PROJ
ECT

From 2000$

 • Розробка дизайну фасаду будинку до 1000м2
 • Специфікація і площа декоративно-оздоблювальних матеріалів
 • Специфікація і прив'язки освітлювальних приладів
 • Ескізне зонування ділянки до 30 соток
 • Обмірний план
 • Візуалізація (до 10 картинок)
 • Документація візуалізація (до 10 картинок)
 • Development of the design of the facade of the house up to 1000m2
 • Specification and area of decorative and finishing materials
 • specification and bindings of lighting fixtures
 • Outline zoning of a site up to 30 acres
 • Visualization (up to 10 pictures)
 • measurement plan
 • Visualization documentation (up to 10 pictures)

DESIGN
PROJ
ECT

50$/m2

 • Включено:
 • Розробка концепції
 • Ескізний проект
 • 3D-візуалізація
 • Робоча документація (плани, специфікації обладнання, меблів, обробки)
 • Редагування при необхідності (згідно умов Договору)
 • Документація:
 • Обмірний план
 • Рекомендації до проекту / Концепція
 • Специфікація внесених правок до проекту
 • План демонтажу
 • План монтажу
 • План після перепланування
 • 3D схема квартири
 • Меблевий план
 • Специфікація меблів
 • План маркування кутів приміщень
 • Розгортка стін приміщень
 • Специфікація сантехнічних приладів
 • План розміщення освітлювальних приладів
 • Специфікації освітлення та електрообладнання
 • План груп світла, вимикачів, розеток та електровиводів
 • План аудіо / відео мережі
 • План розміщення вентиляції та кондиціонування
 • План стель / розрізи стель
 • План покриття підлоги / специфікація
 • План опалення
 • Специфікація радіторів / приладів
 • План заповнення дверних прорізів;
 • Специфікація дверей

Documentation: measurement plan; recommendations for the project; specification of the changes made to the project; dismantling plan; installation plan; plan after redevelopment; 3D scheme of the apartment; furniture plan; furniture specification; plan for marking the corners of the premises; a scan of the walls of the premises; specification of plumbing fixtures; layout of lighting fixtures; lighting and electrical specifications; plan of light groups, switches, sockets and electrical outlets; audio / video network plan; ventilation and air conditioning plan; ceiling plan; ceiling sections; flooring plan; floor cuts; heating plan; radiator specification; plan for filling doorways; door specification.

AUTHOR
'S CONT
ROL

from 1500$/month

 • Реалізація інтер'єру без або з мінімальною участю замовника
 • Підбір наповнення згідно специфікації
 • Прорахунок специфікацій проекту
 • Онлайн консультації клієнта і прораба
 • До 5 виїздів на об'єкт в місяць протягом року
 • Зустрічі в нашому офісі не частіше 1 разу на тиждень протягом року
 • Технічний супровід будівельних робіт (якщо реалізацією займається наша Будівельна бригада)
 • Закупівля всіх матеріалів за затвердженим кошторисом
 • Робота з підрядниками
 • Interior design without or with minimal customer involvement. - selection of filling according to specification
 • Selection of filling according to specification
 • Miscalculation of project specifications
 • Online consultation of the client and the foreman
 • Up to 5 site visits per month throughout the year
 • Meetings in our office no more than once a week throughout the year
 • Technical support of construction work (if our Construction team is engaged in the implementation)
 • Purchase of all materials according to the approved estimate
 • Work with contractors

EXTERIOR
PROJ
ECT

DESIGN
PROJ
ECT

AUTHOR
'S CONT
ROL